DỊCH VỤ TƯ VẤN

1. Liên hệ với khách hàng

        A. Thông qua trong nước và các trang web;

 

        B. Thông qua nhân viên bán hàng chuyên nghiệp hợp tác;

 

        C. Các cuộc triển lãm lớn để trưng bày các sản phẩm nghiên cứu và phát triển độc lập của chúng tôi.

1-1

2. Hiểu nhu cầu của khách hàng

3.Thiết lập nền tảng giao tiếp của công ty với khách hàng tiềm năng, hiểu sâu hơn về nhu cầu và phong cách của khách hàng; Tạo giải pháp tiếp thị miễn phí cho khách hàng và cố gắng phỏng vấn trực tiếp.

2

4.Chuẩn bị vật liệu và dữ liệu ngành cơ bản:

        A. Mẫu sản phẩm và dữ liệu hiệu suất;

 

       B. Dữ liệu hiệu quả về chi phí trong cùng ngành;

 

       C. Toàn bộ giải pháp tiếp thị được thay đổi và chuyển thành giải pháp dành riêng cho khách hàng.

5

5. Phỏng vấn Trực tiếp và Kiểm tra Nhà máy Tại chỗ: Thông tin Cơ bản về Công ty;

        Trưng bày sản phẩm công ty;

 

        Giấy chứng nhận thương hiệu công ty;

 

        Thông tin cơ bản về năng lực và đảm bảo chất lượng của công ty;

 

        Quản lý công ty;

3

6.Làm rõ nhu cầu của khách hàng, cải thiện chi tiết, ký hợp đồng và lấy mẫu số lượng nhỏ.

6

7.Các chuyến thăm tiếp theo, theo dõi để cải thiện hiệu suất sản phẩm và hợp tác lâu dài.

8. Chứng nhận, Chứng nhận Mỹ / Quốc tế

Loạt lan can của chúng tôi đã đạt chứng nhận CCRR của Mỹ

7