TẬP QUÁN

叮嘱流程,英
Liên hệ chúng tôi - - cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn là gì.
Đặt hàng - - đặt hàng.
Các tài liệu - - gửi cho chúng tôi tài liệu yêu cầu của bạn.
Xem trước - - chúng tôi sẽ gửi cho bạn hình ảnh xem trước.
Thanh toán - - chúng tôi sẽ sản xuất các sản phẩm sau khi thanh toán.
Lô hàng - - chúng tôi sẽ gửi sản phẩm khi chúng được hoàn thành.

Bạn sẽ nhận được những sản phẩm lý tưởng trong thời gian ngắn!